Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR

Kontakt

Sídlo našej Okresnej a základnej organizácie v Rožňave je na Štítnickej 5(budova klubu dôchodcov)

Úradné hodiny sú stanovené  každý pondelok v čase od 14oo do 18oo hod.


ZPCCH Rožňava
Štítnická 5
048 01 Rožňava

IČO: 312 683 366
DIČ: 2020955838
Č. účtu: SK9375000000004022727858

Mobil: 0902 197 508
E-mailzpcchroznava@azet.sk

 

Prosíme o podporu podnikateľov, inštitúcie a ľudí, ktorí môžu a chcú prispieť, aby podporili svojou finančnou čiastkou našu organizáciu, ktorá je nezisková a funguje len z členských príspevkov.

Kto by mal záujem finančne podporiť činnosť našej organizácie môže tak urobiť prevodom na účet našej organizácie. Za podporu našej činnosti vopred ďakujeme.ZPCCH Rožňava
Štítnická 5
048 01 Rožňava

IČO: 312 683 366
DIČ: 2020955838
Č. účtu: SK9375000000004022727858

Mobil: 0902 197 508
E-mailzpcchroznava@azet.sk

Ak máte záujem podporiť činnosť našej organizácie, pozrite si stránku kontakt pre ďalšie informácie.