Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR

ZPCCH Rožňava v SR (zväz postihnutých civilizačnými chorobami)

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v Rožňave je nezávislým občianským združením humanitného zamerania, ktoré združuje občanov: postihnutých civilizačnými chorobami, dlhodobo vnútorne chorých, ďalšie právnické a fyzické osoby a sympatizantov, ktorí majú záujem pracovať v prospech zdravotne postihnutých.

 


Pre postihnutých občanov poskytujeme nasledovné služby a aktivity:

  • Presadzujeme ich potreby a práva, obhajovanie ich záujmov, ktoré vedú k ich záujmov, ktoré vedú k ich integrácii a sebarealizácii.
  • Organizujeme vzdelávacie aktivity (zdravotné vzdelávanie, práca s PC).
  • Organizovanie dní zdravia-prednášky v spolupráci s odbornými lekármi s tematikou na predchádzanie civilizačných chorôb.
  • Organizujeme rekondično-rekreačné a ozdravné pobyty.

Spolupracujeme:

  • s Mestským úradom v oblasti prednášok v sociálnej oblasti, kultúry, vzdelávania
  • s ÚPSVaR v Rožňave pri riešení občanov ťažko zdravotne postihnutých vyplývajúcich zo zákona č. 447/2008.ZPCCH Rožňava
Štítnická 5
048 01 Rožňava

IČO: 312 683 366
DIČ: 2020955838
Č. účtu: SK9375000000004022727858

Mobil: 0902 197 508
E-mailzpcchroznava@azet.sk

Ak máte záujem podporiť činnosť našej organizácie, pozrite si stránku kontakt pre ďalšie informácie.